İŞ ETİĞİ

TEDARiKÇi ZiNCiRi iŞ ETiĞi KURALLARI

TEPE GÜMRÜK tedarikçilerinin, TEPE GÜMRÜK değerlerini benimsemesini ve geçerli tüm kanunlara uymasını beklemektedir. Buna ek olarak TEPE GÜMRÜK, tedarikçilerinden TEPE GÜMRÜK tarafından Küresel İlkeler Sözleşmesi ile de benimsenmiş olan, paydaşlarını ve çevreyi de göz önünde bulunduran sorumluluklarıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkelerle uyum içinde hareket etmelerini beklemektedir:

• Geçerli tüm yasalara uymak,
• Yolsuzluğu önlemek,
• Çalışanların temel insan haklarına saygı duymak,
• Çocuk işçiyi yasaklayan yasaya uymak,
• Çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu olmak,
• Çevresel korumayla ilgili geçerli kanuni ve uluslararası standartlarla uyum içinde hareket etmek.

TEPE GÜMRÜK ile iş yapmak için standart bir gereklilik olarak, iş ortaklarımızın (ve onların tedarikçileri, üreticileri ve alt yüklenicilerinin), doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam ettikleri çalışanlar için aşağıda sıralanan temel hakları gözetmesi, koruması ve iyileştirmesi gerekmektedir. Tedarikçilerimizin, tüm geçerli ulusal yasalar ve kurallara, endüstriyel asgari standartlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmeleri’ne uymaları gerekmektedir.

TEPE GÜMRÜK, bu kapsamda, tedarikçileri için aşağıda yer alan Tedarikçiler İçin İş Etiği ilkeleri’ni oluşturmuştur:

1. Yasal uyumluluk: Geçerli olan tüm ulusal yasa ve düzenlemelere, asgari sanayi standartlarına, ILO ve BM anlaşmalarına ve tüm diğer önemli yasal taleplere uyulması. Bu konuda daha katı olan kural esas alınır.

2. İhtiyari Çalışma: Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Çocuk çalıştırma, zorla çalıştırma, işçilik ile geri ödeme, hapishane ya da çıraklık usulü çalışmalara müsamaha gösterilmeyecektir. İşçiler, kimlik belgelerinin kontrolüne izin vermelidir. Tedarikçiler, işçilere tatil günleri vermeli; çalışma saatlerinin yerel yönetmeliklere uygun olduğundan ve haddinden fazla olmadığından emin olmalıdır.

3. Ayrımcılığın önlenmesi: İşe alma, ücretlendirme, eğitim imkânı, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel tercih veya herhangi başka bir kişisel özellikten ötürü hiç bir ayrımcılık tolere edilmemelidir.

4. Kaba davranış veya insanlık dışı muamele: Fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya başka türlü taciz, sözlü istismar ya da öteki yıldırma şekilleri yasaktır.

5. Ücretlendirme: Standart bir çalışma haftasının karşılığında ödenen ücret ve sosyal yardımlar, minimum düzeyde, hangisi daha yüksekse, ya yasalarla belirlenen ulusal standartlara ya da sektördeki yerleşik kriterlere uygun olmalıdır. İşe girmeden önce, ücretleri ve istihdam koşulları hakkında ve ödeme aldıkları her dönemde ise, aldıkları ücretin ayrıntıları yazılı ve kolayca anlaşılabilir bir şekilde bütün çalışanlara verilmelidir. Bir disiplin yöntemi olarak veya ilgili çalışanın açık onayı alınmadan ulusal yasalarca öngörülenlerin dışında ücretlerden kesinti yapılamaz.

6. Sağlık ve Güvenlik: Tedarikçiler, çalışanlara sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı ile uygulanabildiği durumlarda, sağlıklı ve güvenli konut olanakları sağlamalıdır. Tedarikçiler, iş yeri tehlikelerinin önüne geçmek için faal mücadeleye yönelik tedbirler almalıdır.

7. Çevre: Tedarikçiler, tüm imalat tesislerinin ulusal ve yerel çevre kanunlarına (hava emisyonları, atık su, zehirli maddeler ve tehlikeli atık boşaltımı ile ilgili tüm kanunlar da dâhil olmak üzere) uygun olduğundan emin olmalıdır. Tedarikçiler, tüm girdi materyalleri ve bileşenlerin yerel yasa ve yönetmeliklere ek olarak, uluslararası anlaşma ve protokollere uygun izin verilen sonuçlardan elde edildiğini doğrulamalıdır.

8. Hediyeler ve Eğlence: Tedarikçiler, Şirket ortaklarına ve çalışanlarına hediye ya da eğlence teklif etmemelidir.

9. Bağlantı Çakışması: Tedarikçiler, Şirket ortakları ile bir bağlantı çakışması yaratacak faaliyetler içine girmemelidir.

10. Yolsuzluk Karşıtı: Tedarikçiler, kamu görevlileri ya da özel sektördeki bireylerle ilgisi olsun olmasın rüşvet, yolsuzluk ya da etik olmayan uygulamalara kalkışmamalı, izin vermemeli ve tolerans göstermemelidir.

TEPE GÜMRÜK, malzeme ve hizmet alımı yaptığı tedarikçilerinden bu kurallara uymalarını beklemektedir.

E-Bulten
E-Gümrük Hesabı açmak için tıklayınız.
Teknolojik Altyapı

Tepe Gümrük'ten Haberler

  • Korona Virüs hastalığı hakkında Önemli Bilgilendirme!
Devami

Resmi Gazete Sorgulama

27 Haziran 2000 tarihinden itibaren sorgu yapabilirsiniz.
Sorgula

Merkez Bankası Döviz Kurları

Alış : 28.8351 Satış : 28.9507
Alış : 31.4216 Satış : 31.5476
button

Faydalı Bağlantılar

İşinize yarayabileceğini düşündüğümüz bazı önemli bağlantılar.
button

Sosyal Sorumluluk

Türk Bayrağı Türk Bayrağı Unicef Türkiye

Kalite Politikamız

ISO 9001 ISO 27001 ISO 27001:2013

Tepe Gümrük İnsan Kaynakları

Tepe Gümrük İstatistikler

Online Ziyaretçi : 1
Bugünkü Toplam Ziyaretçi : 41
Genel Toplam Ziyaretçi : 707238

Destek